Staňte sa našim členom

Pridané: 18 May 2017
Kategória: Aktuálne novinky
Stať sa našim členom je ľahké. Stačí ak vyplníte elektronický formulár, ktorý nájdete tu, alebo si vytlačíte a vyplníte prihlášku, ktorú nájdete tu a pošlete ju na adresu Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava.
 
Členstvo v Združení pacientov s primárnou imunodeficienciou je bezplatné. Našim členom môžu byť aj osoby či organizácie, ktoré už sú členmi iných občianskych združení pre pacientov. Každý môže byť členom ľubovoľného množstva občianskych združení. Výhodou členstva v združení je, že každý člen má právo zúčastniť sa na zasadnutí najdôležitejšieho orgánu združenia, ktoré sa nazýva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia a raz za tri roky volí predsedníctvo, ktoré združenie riadi.
 
Široká členská základňa posilňuje náš hlas. Čím viac členov budeme mať, tým vážnejšie budú brané naše stanoviská k dostupnosti liečby alebo iné materiály, ktoré v pripravíme mene pacientov. 
 
Členstvo nie je podmienkou využívania našich služieb. Sme tu pre všetkých pacientov s primárnou imunodeficienciou, či už našimi členmi sú, alebo nie sú.
 

Naspäť