Právna poradňa - dotaz

Predmet
dotaz
Pridané
2018-07-08 15:09:23
Otázka
Dobrý deň, mám k Vám prosbu o informáciu, ohľadom zamietnutia žiadosti o vydanie parkovacieho preukazu. Som držiteľom preukazu ŤZP bez doprovodu. Dňa 30.05.2018 som si podal žiadosť o priznanie a vydanie parkovacieho preukazu na ÚPSVaR v Ružomberku, ktorý mi rozhodnutí zo dňa 25.06.2018 zamietli. Posledný ambulantný nález ortopedického lekára, ktorý bol odoslaný spolu so žiadosťou na ÚPSVaR zo dňa 18.05.2018, znel o.i.:zdravotný stav, pacient chodí o oboch barlách pre bolesti poyrt. chod. rtg. členka kox.III st. artr. obmedzená hybnosť členka kox cca na 1/2 dif, opuch, bolesti...HPVS, LS, cibm, rozv. chrbtice. záver:coxarrh. bilat III, arthr. ATC bilat, stav trvalý, obmedzenie mobility, bezbarierový prístup, vylučujem hrom. dopravu. Okrem tejto diagnózy som liečeý na hypertenziu, varixy, polyartralgie, osteroporóza, koxatróza bilat. ÚPSVaR Diagnostikoval funkčné hodnotenie za A Koxartrosis bilat. gr. III, Polytopný VAS, Hypertenzia II, ICHS NYHA II, za B Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu-obojstrane- ťažký stupeň. Miera funkčnej poruchy 50%. Podľa prílohy č.3.B k zákonu č.448/2008 Z.z. o socialnych službách je dosiahnutý III stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, a vo vyjadrení: Ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Prosím Vás o radu, a pomoc, či ÚPSVaR postupoval v zmysle zákona a zamietnutie mojej žiadosti bolo oprávnené, ak nie, či prípadným odvolaním, je možnosť dosiahnutia zrušenie tohto rozhodnutia. Rozhodnutia mi bolo doručené 02.07.2018. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem. S úctou:Jurčiak
Odpoveď
Dobrý deň, s účinnosťou od 1.7.2018 sa zmenil zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu. Ťažká porucha mobility je dôvodom na vyhotovenie parkovacieho preukazu tak z hľadiska odkázanosti na IP, aj podľa prílohy č. 18. Ak máte v lekárskych správach zadokumentovanú ťažkú poruchu mobility, odporúčam proti rozhodnutiu podať odvolanie. Vzor odvolania nájdete tu: http://www.hematologickypacient.sk/sk/content/251-vzor-odvolania-tzp Pozdravujem, Katarína Fedorová

Bezplatné právne poradenstvo pre pacientov a ich blízkych. Na vaše otázky odpovedá JUDr. Katarína Fedorová, PhD.


Poslať otázku

Predmet:
Email:
Kategória:
Otázka: