Prihláška

za člena občianskeho združenia

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou

 

:
*Právnická osoba uvedie svoj názov alebo obchodné meno.
:
*právnická osoba uvedie svoje IČO.
:
*Právnická osoba uvedie svoje sídlo.
:
* :
:
:
:
Fyzická osoba týmto udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov výhradne pre potreby Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou po dobu trvania svojho členstva, čo potvrdzuje odoslaním tohto formulára.
Verifikácia:
Vložte text