Včasná diagnostika PID

Včasné stanovenie diagnózy konkrétnej primárnej imunodeficiencie umožňuje začať s  vhodnou liečbou, a tým zabrániť nenapraviteľnému poškodeniu organizmu infekciami. Je preto dôležité, aby všeobecní lekári a pediatri vedeli, že príčinou ťažkostí dospelého alebo dieťaťa môže byť aj primárna imunodeficiencia a urobili potrebné vyšetrenia.