Vypožičanie pumpy

Pumpu na subkutánnu aplikáciu imunoglobulínu vám radi bezplatne vypožičiame. Kontaktujte nás na info@imunodeficit.sk alebo poštou na adrese Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava.