Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Primárne imunodeficiencie

Imunitná nedostatočnosť (imunodeficiencia) je chorobný stav, ktorý je dôsledkom poruchy niektorej zložky imunitného systému. Porucha môže postihovať imunitu prirodzenú alebo špecifickú, môže byť primárna, t. j. podmienená geneticky, alebo sekundárna, získaná počas života.

Sekundárne imunodeficiencie vznikajú u jedincov, ktorých imunitný systém bol spočiatku plne funkčný, ale z nejakého dôvodu dôjde k jeho oslabeniu. Týmto dôvodom môže byť vek, podvýživa, určitý typ liečby a niektoré infekcie, napríklad vírus HIV. Liečbou, ktorá môže spôsobiť sekundárnu imunodeficienciu, je najmä chemoterapia a lieky na potlačenie imunitnej odpovede, napríklad pri transplantácii.
Primárne imunodeficiencie (PID) sú rôznorodou skupinou temer 300 ochorení, ktorých príčinou sú vrodené, geneticky podmienené poruchy štruktúry a funkcie jednej alebo viacerých zložiek imunity. V dôsledku týchto porúch imunitný systém nefunguje správne a neplní svoje úlohy. Jednou z najdôležitejších úloh imunitného systému je ochrana organizmu pred infekciami. Pacienti s poruchami imunity sú preto náchylnejší na infekcie. Infekcie, ktoré ich postihujú,  sa v porovnaní so zdravými ľuďmi vyskytujú častejšie, majú komplikovanejší priebeh, ťažšie sa liečia alebo sú spôsobené neobvyklými mikroorganizmami. Infekcie sa môžu vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tela, obvyklé sú zápaly prínosových dutín, priedušiek, pľúc alebo črevná infekcia (infekčná hnačka). Ďalšou dôležitou funkciou imunitného systému je rozlišovanie medzi zdravým tkanivom “sebou“ a cudzorodým alebo odcudzeným tkanivom. Pri niektorých druhoch PID imunitný systém toto rozlišovanie nezvláda a bunky imunitného systému napádajú vlastné bunky a tkanivá ako by boli cudzie. Takáto porucha je príčinou rôznych autoimunitných (auto-agresívnych) ochorení. Pri niektorých druhoch PID (autoimunitný lymfoproliferatívny syndróm, IPEX)  nie je narušená schopnosť reagovať na cudzí antigén, ale schopnosť regulovať túto reakciu.
Incidencia primárnych imunodeficiencií, t.j. počet novodiagnostikovaných prípadov ročne, sa odhaduje na 1 prípad na 10 000 obyvateľov, jednotlivé druhy PID nie sú zastúpené rovnako. Postihujú asi dvakrát častejšie chlapcov ako dievčatá, pretože mnohé z génov, ktoré sú príčinou primárnych imunodeficiencií sa nachádzajú na chromozóme X.
Niektoré PID sú relatívne mierne, iné sú vážne. Väčšinou sú diagnostikované v detstve, môžu však byť rozpoznané až v dospelosti.
Na základe určitých spoločných znakov môžeme PID rozdeliť  do ôsmych skupín:
 
  • Imunodeficiencie s prevahou poruchy protilátok. Pri tomto type imunodeficiencií majú pacienti poruchy funkcie B-lymfocytov a tvorby protilátok, ktorá sa prejavuje zníženými hladinami imunoglobulínov. Do tejto skupiny patrí aj agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X, hyper-IgM syndróm, selektívny nedostatok IgA, selektívny nedostatok IgM, bežná variabilná imunodeficiencia, prechodná  detská hypogamaglobulinémia.
  • Kombinované T-bunkové a B-bunkové imunodeficiencie. Spôsobujú ich poruchy funkcií T-buniek, ktoré postihujú aj fungovanie B-buniek, keďže určité T-bunky pomáhajú B-bunkám vytvárať protilátky. Tieto poruchy sa prejavia už v rannom detstve ťažkými infekciami, ktoré môžu byť pre dieťa smrteľné. Patria sem aj ťažké kombinované imunodeficiencie (SCID), nedostatok adenozíndeaminázy, Nezelofov syndróm, syndróm nahých lymfocytov.
  • Poruchy fagocytózy. Patria medzi poruchy prirodzenej imunity. Fagyocytóza je pohltenie a zničenie cudzorodých prvkov. Bunky schopné fagocytózy sa nazývajú fagocyty. Fagocytmi sú predovšetkým neutrofily, jeden z typov bielych krviniek. Príčinou porúch fagocytózy je nedostatočný počet neutrofilov alebo porucha ich funkcií. Poruchy fagocytózy sa prejavujú hnisavými infekciami kože, slizníc a vnútorných orgánov vyvolaných baktériami a plesňami (kandidy, aspergily).
  • Poruchy komplementu. Patria medzi poruchy prirodzenej imunity. Komplement alebo komplementový systém je sústava približne 30 proteínov. Väčšina proteínov komplementového systému sa vytvára v pečeni. Niektoré proteíny pomáhajú neutrofilom pohltiť mikroorganizmy, iné vysielajú chemické signály, ktoré neutrofily prilákajú na miesto infekcie. Proteíny komplementového systému sa zhromaždia na povrchu mikroorganizmu do tzv. komplexu, ktorý dokáže preniknúť do mikroorganizmu a zničiť ho. 
  • Iné dobre definované syndrómy primárnej imunodeficiencie.
  • Autoimúnne a imunodysregulačné poruchy.
  • Defekty vrodenej imunity
  • Autoinflamačné syndrómy. Samozápalové (autoinflamačné) ochorenia sa typicky prejavujú  tzv. periodickými horúčkami.