Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Posudzovanie odkázanosti na pomoc inej osoby

Odkázanosť na pomoc druhej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

1. Stravovanie a pitný režim

 • umiestnenie jedla na tanier,
 • naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia,
 • bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé,
 • úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše),
 • rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky,
 • prenesenie jedla a nápoja k ústam,
 • konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom,
 • rozpoznanie teploty jedla a nápojov,
 • zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi,
 • zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov,
 • dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia prijímanej potravy,
 • dodržiavanie pitného režimu.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony stravovania samostatne

 

2. Vyprázdňovanie močového mechúra

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše),
 • účelná očista po vyprázdnení močového mechúra.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania močového mechúra samostatne

 

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva

 • presun na toaletu a z toalety,
 • permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní hrubého čreva,
 • manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,
 • zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri použití WC alebo podložnej misy),
 • účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania hrubého čreva

 

4. Osobná hygiena

 • umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov,
 • výmena hygienických vložiek a plienok,
 • vyčistenie zubov alebo zubnej protézy,
 • príprava pomôcok na holenie a oholenie sa,
 • česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov,
 • čistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích),
 • čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie hlienov),
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách,
 • čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách,
 • make-up.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri troch úkonoch zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony zabezpečenia osobnej hygieny

 

5. Celkový kúpeľ

 • vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov,
 • rozpoznanie teploty vody,
 • použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.),
 • utieranie sa a krémovanie.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony celkového kúpeľa

 

6. Obliekanie, vyzliekanie

 • výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam,
 • rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie,
 • samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu,
 • obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi),
 • nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok,
 • farebné zladenie oblečenia,
 • rozpoznanie čistoty odevov a obuvi.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony obliekania a vyzliekania

 

7. Zmena polohy, sedenie a státie

 • zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky,
 • zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu),
 • zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho,
 • udržanie polohy v sede aspoň 30 minút,
 • státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej  osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia

 

8. Pohyb po schodoch

 • výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej osoby.

 

0 bodov = osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s použitím pomôcok alebo s pomocou inej osoby,

5 bodov = osoba je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

10 bodov = osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch s použitím alebo bez použitia pomôcok

 

9. Pohyb po rovine

 • chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok – barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci,
 • udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom,
 • chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony pohybu po rovine

 

10. Orientácia v prostredí

 • orientovanie sa v priestore bytu alebo domu,
 • orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania,
 • orientovanie sa v neznámom prostredí,
 • orientovanie sa v cestnej premávke,
 • poznávanie blízkych osôb,
 • opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je osoba ubytovaná,
 • návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je osoba ubytovaná,
 • rozlišovanie zvukov a ich smeru,
 • rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase,
 • rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je osoba ubytovaná.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej  osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí

 

11. Dodržiavanie liečebného režimu

 • dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára,
 • rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku,
 • pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí,
 • aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu),
 • dodržiavanie diéty.

 

0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov dodržiavania liečebného režimu odkázaná na pomoc inej osoby

5 bodov = osoba je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

10 bodov = osoba je schopná vykonávať všetky úkony dodržiavania liečebného režimu

 

12. Potreba dohľadu

 • dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11.

 

0 bodov = osoba je odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností  

5 bodov = osoba je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne pri troch činnostiach

10 bodov = osoba nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností

 

Podľa počtu bodov je človek zaradený do určitého stupňa odkázanosti:

 

Stupeň

Počet bodov

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./deň)

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)

I.

105 – 120

0

0

II.

85 – 104

2 – 4

60 – 120

III.

65 – 84

4 – 6

120 – 180

IV.

45 – 64

6 – 8

180 – 240

V.

25 – 44

8 – 12

240 – 360

VI.

0 – 24

viac ako 12

viac ako 360

 

Opatrovateľskú službu obec poskytuje pri odkázanosti stupňa II. a vyššom. Na umiestnenie do domova sociálnych služieb je potrebný stupeň V. a VI., na umiestnenie do zariadenia pre seniorov aspoň stupeň IV.  Opatrovateľský príspevok je možné poberať pri stupni V. a VI.