Imunodeficit.sk
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Imunoglobulíny budú prístupnejšie

Imunoglobulíny budú prístupnejšie
Témou diskusie bolo neadekvátne spoplatnenie liekov a ich cenotvorba na podporu imunitného systému a s tým súvisiaca nedostupnosť  pre mnohých pacientov, ktorí si túto medikáciu vyžadujú...

Naše združenie sa dňa 10. septembra 2020 zúčastnilo stretnutia, na ktorom boli prítomní odborníci v oblasti imunológie doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA a Doc. MUDr. Peter Čižnár CSc. Ďalšími účastníkmi boli PharmDr. Dominik Tomek PhD. z Asociácie na ochranu práv pacientov SR a MVDr. Peter Mrva, generálny riaditeľ Sekcie pre liekovú politiku sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR.

Témou diskusie bolo neadekvátne spoplatnenie liekov a ich cenotvorba na podporu imunitného systému a s tým súvisiaca nedostupnosť  pre mnohých pacientov, ktorí si túto medikáciu vyžadujú doživotne a nemajú žiadnu inú alternatívu liečby. O tejto probloematike sme upozorňovali Ministerstvo zdravotníctva aj našou online konferenciou: https://www.imunodeficit.sk/sprava/12570/nedostatok-imunoglobinov-na-slovensku-zhrnutie-konferencie.html 

Nespokojnosť pacientov na Slovensku je všeobecným problémom (viac informácií napr. tu: https://aopp.sk/clanok/az-72-pacientov-povazuje-doplatky-za-lieky-za-vysoke), ktorý sa dôsledkom aktuálnej ekonomickej situácie ešte viac prehlbuje. Spomedzi krajín EÚ sa tunajšie pomery radia k najhorším.

Zúčastnené strany sa uzniesli na nutnosti posunu z poprednej pozície v tejto negatívnej štatistike a potrebe zmeny nastavenia cenotvorby v prospech nielen pacientov s PID. Ministerstvo zdravotníctva nám prisľúbilo, že pošle výstup zo stretnutia a žiadosti na úkony, ktoré budú od združenia a od odborníkov potrebovať k posúdeniu závažnosti situácie.  Vláda SR ten týždeň ukončila medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona rozsahu a podmienkach úhrady liekov; novelizačný proces musí byť následne schválený zákonodarne.